نحوه رسیدگی به موسسات اعتباری ورشکسته مشخص شد – ایرنا

معاون تنظیم گری و نظارت و تأیید هیأت عالی، منابع مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی برای تأمین هزینه های موردنظر کافی نباشد، کسری توسط بانک مرکزی تأمین می شود. ت طرح هرگونه دعوی علیه مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و هیأت سرپرستی موقت، قائم مقام، معاونان و نمی توان اعضای هیأت سرپرستی را در خصوص اقداماتشان در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی طرف دعوی قرار داد؛ مگر در …

در 11 ماده و یک تبصره در 28 اردیبهشت 1401 مصوب و به بانک ها ابلاغ شده که مسیر پرداخت تسهیلات در کشاورزی قراردادی را شفاف کرده به گونه ای که بانک باید تمامی اقدامات لازم را در خصوص اطمینان از صوری نبودن موضوع قرارداد و احراز واقعی بودن آن، ثبت تعهدات در سامانه سمات بانک مرکزی، رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و رعایت سایر ضوابط و مقررات بانک مرکزی را به اجرا گذارد. همچنین …

می شوند فضایی که مقام ناظر به دنبال آن است با فضایی که بانک ها دنبال می کنند کاملا متفاوت است. در همین حوزه در طرح، ماده ای تحت عنوان موظف شدن بانک ها به ایجاد داشبورد مدیریتی با اتصال برخط به بانک مرکزی وجود دارد که باید اطلاعات نسبت های احتیاطی که موظف هستند آن ها را رعایت کنند را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و با این کار به جای منتظر ماندن برای تصویب و افشای صورت های مالی متخلفان، اطلاعات به …

…، ارتقای کیفیت پایش بانک مرکزی و غنی تر شدن کیفیت نرخ سود بازار بین بانکی خواهیم بود. همچنین این سامانه در فاز دوم، امکان انجام مبادلات وثیقه محور بین بانک ها و بانک مرکزی را ایجاد می کند و استقرار کامل آن منجر به افزایش شفافیت معاملات، گسترش استفاده از ریپو در نظام بانکی، امکان آرشیو اطلاعات بازار به صورت سری زمانی و بهبود مدیریت نقدینگی خواهد شد. انتهای پیام/ …

، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می شود: 1. مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم …

اجرای رمزریال نیز گفت: رمزریال با تکمیل زیرساخت های لازم ان شاالله از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به میزان کافی آموزش ها و اطلاع رسانی ها انجام می شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت. صالح آبادی هم چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره …

نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود. براساس ماده 19 این طرح؛ الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی، و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود، بر عملیات اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن ها نظارت کند. ب) تراکنش هایی که مبلغ آنها از …

سرپرست موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات سرپرست موقت می باشد. 5. چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره ای که مؤسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می شود، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیأت عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس کل توسط هیأت عالی، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید. …

نمایندگان مجلس شورای اسلامی احکام مرتبط با شخص تحت نظارت در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده 23 این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: ماده 23- الف- انجام موارد زیر از سوی اشخاص تحت نظارت یا …

نه ضمانت نامه ای صادر شود. همچنین گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری مجاز نیست. مدیر فرآیند گزیر مؤسسه اعتباری موظف است فعالیت های اصلی مؤسسه اعتباری را که انجام نشدن آنها با تشخیص هیئت عالی، بی ثباتی مالی به وجود می آورد، ادامه دهد. در تبصره این ماده از طرح بانکداری آمده که در دو سال نخست اجرای این قانون، هیئت عالی می تواند اجرای مصوبات خود را که در مورد تعیین سرپرست موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنهاست، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورهای بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق کند. …

می شود. در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود. براساس ماده 19 این طرح؛ الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی، و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود، بر عملیات اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن ها نظارت کند. ب) تراکنش هایی …

، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازات های درجه چهار ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. نمایندگان در بند (ث) مصوب کردند که در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده های لازم برای محاسبه نسبت های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. بر اساس بند …

…> درادامه نمایندگان با ماده 19 این طرح موافقت کردند. بر اساس بند (الف) ماده 19 بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود، بر عملیات اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن ها نظارت کند. همچنین طبق بند (ب) ماده 19 تراکنش هایی که مبلغ …

ایران را ادامه دادند و ماده 19 طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند. ماده 19- الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی، و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود، بر عملیات اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن ها نظارت کند. ب) تراکنش هایی که مبلغ آن ها از حدی متناسب با …

…> براساس ماده 21 این طرح؛ بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارتِ متخلف. مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی نفعان علیه اشخاص تحت نظارت و بالعکس …

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس صبح امروز دوشنبه (7 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 19 این طرح موافقت کردند. براساس ماده 19 این طرح. الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی، و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایند های موردنظر …

…، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر. 7. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی ها، مؤسسات و شرکت های تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط. 8. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند ب ماده (3) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛ 9. اظهارنظر درباره بودجه سالانه …

…؛ 3. پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست های اعلام شده بانک مرکزی و ارایه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی؛ 4. انجام سایر اموری که توسط هیات عالی یا رییس کل ارجاع می شود. بر اساس ماده 14 این طرح؛ الف) اعضای کمیته تنظیم گری و نظارت بانکی عبارتند از: 1. قائم مقام رییس کل (رییس)؛ 2. معاون تنظیم گری و نظارت رییس کل (دبیر)؛ 3. معاون …

مصوب مربوط اقدام کند. پرداخت حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در مصوبه در سال آتی مشروط است و دستگاه های طرف عضویت ملزم هستند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این تصویب نامه اقدام به ارسال گزارشی از اقدامات تعیین شده توسط کارگروه بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به معاونت حقوقی رییس جمهور(امور توافق های بین المللی) کند. موافقت دولت با طرح تسهیل ضمانت …

امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت خرد زنان سرپرست خانوار (دهک های 1 تا 5 درآمدی) با بهره گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به تصویب رساند. جزئیات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. تصویب ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان …

مدارک لازم به شعب مراجعه کنند و پس از بررسی مدارک توسط شعبه، در صورت تایید از این تسهیلات استفاده کنند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جزئیات جدید دریافت ودیعه مسکن به ویژه در تسهیلات 100 میلیون تومانی را تشریح کرد. پروانه اصلانی گفت: در تسهیلات 100 میلیون تومانی ودیعه مسکن، بازپرداخت پنج ساله به صورت اصل و صورت باید انجام شود که اقساط آن، ماهیانه 2 میلیون و 500 …

. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده ها؛ 14. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده؛ 15. بررسی و تصویب گزارش های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛ 16. بررسی و تصویب گزارشهای دورهای بانک مرکزی قبل از انتشار. …

جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام های اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک های 1 تا 5 درآمدی) با بهره گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به تصویب رساند. جزئیات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید. تصویب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده …

اصل اجاره نامه ملک در صورت استفاده از وکیل ، اصل وکالت نامه مورد نیاز است. تشکیل پرونده دادخواست: در این مرحله از مراحل صدور درخواست حکم تخلیه مدارک مورد نیاز را به بخش تشکیل پرونده ارائه کرده و فرم پیش نویس دادخواست دستور تخلیه را تکمیل نمایید. در این مرحله از انجام کار کارشناسان شورای حل اختلاف بعد از اطمینان حاصل کردن از اصالت مدارک و هویت افراد، اصل بودن اجاره نامه و سند، موظف اند پرونده را …

و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می دهد. شرکت تأمین آب صنایع و معادن نیز مکلف است با هدف افزایش بهره وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، رأساً یا از طریق ظرفیت های دانش بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و …

به گزارش ایسنا، از آنجایی که سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان نهادی دولتی وظایف حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، معلولان، سالمندان، کودکان و زنان سرپرست خانوار را با جمعیتی بالغ بر هفت میلیون نفر برعهده دارد، به بهانه “هفته دولت” علاوه بر عملکرد کمیته امداد، عملکرد این سازمان را مرور و نظرات کارشناسان در خصوص نقاط ضعف و قوت دولت را بررسی و پیشنهادات لازم ارائه شده است که در ادامه می خوانید: مستمری همواره از م …

…. این لوح، اکنون در موزه ایران باستان نگهداری می شود. در سال 1329 این بنای نیمه کاره موردمرمت قرار گرفت و در سال 1345 طرح بنای جدید توسط مهندس هوشنگ سیحون و مهندس فروغی ارائه شد. سال 1346 ساخت این آرامگاه کلید خورد و سه سال بعد به پایان رسید. آرامگاه باباطاهر از تلفیق معماری قرن هفتم و هشتم هجری تشکیل می شود. این آرامگاه در میدانی مستطیلی شکل قرار گرفته است که زیربنای آن همراه با باغ به …

خود را همواره صرف بازپرداخت اقساط اعتبار خود کند. در چنین شرایطی بخشی از درآمد آینده افراد به این موضوع اختصاص پیدا کرده و قدرت خرید آنان را در صورت مدیریت ضعیف منابع تحت تاثیر قرار خواهد داد. شرایط دریافت کارت اعتباری همان طور که پیش تر نیز گفته شد، یکی از مهم ترین موانع گسترش استفاده از کارت های اعتباری، نبود زیرساخت های اعتبار سنجی مناسب بود. درسال های اخیر یکی از محل های …

که آغاز واگذاری و ثبت نام جاماندگان سهام عدالت، در سال 1401، در دستور کار دولت است، از تیر ماه، فراخوان واگذاری این سهام، به مشمولان، انجام می شود. همچنین، بابت اینکه جامانده ها به کجا مراجعه کنند، واگذاری این سهام، به صورت اینترنتی، از طریق سامانه سهام عدالت، صورت می پذیرد. در سال 1384، پس از تصویب و اجرایی شدن طرح سهام عدالت، توسط دولت و آغاز نام نویسی، برای این سهام، به جهت مزایای …

وبسایت https://appagahi.ir
نوشته ایجاد شد 3561

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا