پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش چیست؟

فهرست مطالب [مخفی] 1. پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش چیست؟ 2. درک پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش (Bid and Ask) 3. چه کسی از شکاف قیمت خرید و فروش (Bid and Ask Spread) سود می‌برد؟ پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش چیست؟ اصطلاح پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش (Bid and Ask) اشاره دارد به قیمت‌گذاری دوطرفه‌ای […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا