روزنامه جهان‌اقتصاد رشد اقتصادی انگلیس برای دهمین ماه متوالی منفی شد کسری بودجه آمریکا رکورد زد جهش ۱۸.۱ درصدی صادرات چین در ماه دسامبر

روزنامه جهان‌اقتصاد – بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان ریزش کردند
رشد اقتصادی انگلیس برای دهمین ماه متوالی منفی شد
کسری بودجه آمریکا رکورد زد
جهش ۱۸.۱ درصدی صادرات چین در ماه دسامبر – اپ آگهیوبسایت https://appagahi.ir
نوشته ایجاد شد 1914

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا